Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το Outlook Express διαθέτει 5 τοπικούς φακέλους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη σωστή διαχείριση των μηνυμάτων σας. Επιλέγοντας κάποιον από αυτούς τους φακέλους κάνοντας κλικ επάνω τους μπορείτε να δείτε μηνύματα που έχετε ήδη λάβει, που έχετε στείλει, που έχετε διαγράψει κτλ. Πιο συγκεκριμένα, οι φάκελοι και η χρήση τους έχουν ως εξής:
Εισερχόμενα: Περιέχει όλα τα μηνύματα που έχετε ήδη λάβει.
Εξερχόμενα: Περιέχει όλα τα μηνύματα που έχετε συντάξει για αποστολή.
Απεσταλμένα: Περιέχει όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.
Διαγραμμένα: Περιέχει όλα τα μηνύματα που έχετε διαγράψει.
Πρόχειρα: Περιέχει όλα τα μηνύματα που ξεκινήσατε να γράφετε αλλά για κάποιο λόγο τα αφήσατε στη μέση. Από αυτόν τον φάκελο μπορείτε να τα επαναφέρετε για να τα ολοκληρώσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: