Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ταχύτητα: Ένα μήνυμα e-mail μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε λίγα λεπτά.
Οικονομία: Με ένα μήνυμα μπορούμε να στείλουμε μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: